1959 - קבלתו של מוטקה וגנר כחבר אגודה במקום ורטלסקי

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו