1946 - החלטה בדבר בניית בית הקירור. (היום,הכפר המנגן).

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו